Nieuws

Wijnegem troeft Antwerpen af

24 november 2018

OCMW Wijnegem

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Nadine Wouters (Durf!) heeft samen met het team van het OCMW wijnegem keihard gewerkt aan dit dossier. Door het kwaliteitsvolle voorstel aan Schoten, heeft Wijnegem heel grote spelers zoals Zorgbedrijf Antwerpen, overtroefd.

 

Facebook