Nieuws

Sluiting zwembad Wijnegem

14 juni 2017
Zwembad Wijnegem

De kogel is door de kerk... maandag wordt aan de gemeenteraad de sluiting van het zwembad voorgelegd.

Geen gemeenten die financieel willen participeren terwijl slechts 19% van de bezoekers Wijnegemnaar is en Wijnegem jaarlijks 400.000 euro moet ophoesten.
De voorbije jaren zijn verschillende pistes (samenwerking, privé,beperkte opening, ...) uitgedacht. Geen enkele bleek echter haalbaar gezien de grote uitbatingskost + nieuwe investeringskosten die op het zwembad afkwamen.

Durf! zal nu volop meewerken aan een goede nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Een goede consultatieronde bij de sportverenigingen, sportdienst en scholen zal moeten bepalen welke sportaccomodatie vooral nog nodig is. Daarnaast zullen we als gemeente de rol van regisseur opnemen i.v.m. het schoolzwemmen voor de Wijnegemse lagere scholen.


Facebook