Nieuws

Schoolstraat 41 krijgt met Het Klaverblad dagopvang voor mensen met zorgbehoefte

14 december 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

“Door de kleinschaligheid kunnen onze bewoners zichzelf blijven”

Residentie Schoolstraat 41, een voor Vlaanderen uniek en kleinschalig project voor mensen met dementie, slaat aan. Vijf van de zeven assistentiehuisjes zijn bewoond. De buren helpen bij de animatie. Met Het Klaverblad is er nu ook een dagopvang voor niet-bewoners die zorg behoeven.

Op de foto: Schepen Nadine Wouters, vrijwilliger Marina De Kerf, Michiel Verhaegen van vzw Astor, Anne Oomens van Het Klaverblad en enkele gebruikers onder wie Sam Annys (links), Eddy De Kegel en echtgenote Betty in Het Klaverblad.


Facebook