Nieuws

De samenstelling van de nieuwe Wijnegemse bestuursploeg is bekend.

28 november 2018

Nieuw bestuur Wijnegem

Nadine Wouters en Tom Tachelet vertegenwoordigen onze partij in het college, waarin voor N-VA Ivo Wynants nog 2 jaar burgemeester blijft en Leen Wouters en Maarten Janssens de 2 resterende schepenmandaten opnemen.

Nadine wordt bevoegd voor welzijn en gelijke kansen, senioren, ouderenzorg, thuisdiensten en financien.

Tom krijgt milieu, mobiliteit, openbaar domein en sport onder zijn hoede.

Met deze nieuwe bestuursploeg nemen we ook afscheid van Tom Dijckmans en Luc Monsieurs, die de actieve politiek verlaten en overdragen aan de volgende generatie durvers. Een dikke merci aan allebei voor hun onverdroten inzet voor Wijnegem de afgelopen jaren!


Facebook