Nieuws

Wijnegem geeft extra ondersteuning tijdens de corona-crisis 
Noodfonds van 100.000 euro.

21 APRIL 2020
 

De corona-crisis heeft een grote impact op ons dagelijks leven. De afgelopen weken keurden, niet alleen de Federale en Vlaamse overheden, maar ook wij als lokaal bestuur Wijnegem ondersteunende maatregelen goed.

Dorpspartij durf gelooft sterk in ‘zorg op maat’. Zo hopen we door gerichte hulp te geven aan inwoners, verenigingen, handelaars, … een hart onder de riem steken wanneer en waar dat het meeste nodig is.

Specifieke corona-maatregelen

  • Wijnegem HELPT: hulpplatform opgestart voor mensen die hulp zoeken of kunnen geven
  • Ondersteuning ouderen: brief aan 80-plussers en focus op het operationeel houden van thuisdiensten.
  • Regierol rond gratis kinderopvang tijdens de paasvakantie
  • Zorgen voor het eigen personeel zodat de publieke dienstverlening veilig kan doorlopen.  
  • Eerstelijnszone Voorkempen: ondersteuning pré-triagepunt ziekenhuis door rond te rijden met huisartsen.
  • Alternatieve dienstverlening bibliotheek: boeken bestellen en op afspraak afhalen
  • KOOP lokaal communicatie-initiatieven
  • Versnelde betaling van ‘inkomende’ facturen aan leveranciers
  • Verlengde betaaldatum van alle uitgaande facturen +30 dagen


Gemeentelijke gebouwen en infrastructuur

De gemeente verhuurt (of geeft in concessie) enkele ‘commerciële’ gebouwen die wegens de verplichte sluiting geen of nauwelijks inkomsten voor de huurders genereren.

We vinden het aangewezen om, als flankerende maatregel, deze huren of concessies tijdelijk op te schorten of te verminderen. Deze maatregel wordt maandelijks geevalueerd en indien nodig verlengd.

Dit geldt zowel voor lokale handelaars, verenigingen, marktkramers, kermiskramers als privé-personen.

 

Grote investeringen

Zeker wanneer bedrijven, huishoudens en verenigingen het moeilijk hebben, willen we als lokaal bestuur onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven opnemen. Lokale overheidsinvesteringen hebben een belangrijke rol in het stimuleren van onze (lokale) economie. Het is dus belangrijk dat we als lokale overheid een actieve rol spelen in de heropstart van onze (lokale) economie. Grote investeringen worden daarom momenteel verder voorbereid.

Wanneer de gemeente na de coronacrisis het effect kent op haar financiën, zal er meteen bekeken worden welke grote investeringen kunnen uitgevoerd worden en welke investeringen beter uitgesteld worden.  


Noodfonds

Het lokaal bestuur voorziet een noodfonds van 100.000 euro. Na de crisis kunnen ondernemers, particulieren (via OCMW) of verenigingen hier aanspraak op maken. Op dit moment zijn er al heel wat  initiatieven vanuit de Vlaamse en Federale overheid ter ondersteuning. We zullen deze analyseren en ons focussen op het oplossen van specifieke lokale noden. Een reglement zal worden opgemaakt.

Uiteraard is momenteel onze gezondheid minstens zo belangrijk.
In afwachting wensen we u, uw familie en vrienden een goede gezondheid toe.

 

 

Facebook