Het durf! team
  • Dorpspartij durf! is een onafhankelijke Wijnegemse politieke beweging die werd opgericht in 2005. We geven met ruim 25 mensen vorm aan dit project en weten ons gesteund door een grote achterban.
  • Wij staan voor een vernieuwend, enthousiast, sociaal en groen beleid.
  • We gaan voor een nog beter bestuur waarbij openheid, positief engagement, dialoog en samenwerking belangrijke waarden zijn.
  • Heel wat ervaren schepenen, OCMW- en gemeenteraadsleden zorgen met hun realisaties voor een stevige basis binnen dorpspartij durf!

Lees meer over dorpspartij durf!

 

 

DORPSPARTIJ DURF!

speerpunten dorpspartij durf!

speerpunt
1 & 2
 
1. Meer aantrekkelijke en toegankelijke publieke ruimte in onze gemeente
2. Communicatie tussen gemeente en burgers
speerpunt
3 & 4
3. Fietsstraten en slimme camera's
4. Een duidelijke toekomst voor het zwembad
speerpunt
5 & 6
5. Een gezellig dorp waar we elkaar makkelijke ontmoeten
6. Aandacht voor onze jongeren
speerpunt
7 & 8
7. Een doordacht mobiliteitsplan
8. Zorgeloos "ouder(s)" worden in Wijnegem
speerpunt
9 & 10
  9. Een nieuwe schoolomgeving met een vlotte verkeersafwikkeling en de inbreng van de buurtbewoners
10. Een centrummanager voor een bruisende en leefbare dorpskern

 

 

 
 

Facebook