Speerpunten checklist

De afgelopen weken lieten we jullie kennismaken met de 10 speerpunten waarrond dorpspartij durf! haar huidig beleid verder wil uitbouwen.  Met de stemtest van dorpspartij durf! kan je nagaan of onze visie ook jouw visie is en leer je ineens ons programma kennen.  Afvinken maar!
 


Speerpuntenflyers dorpspartij durf!

Een flyer met onze speerpunten gemist, bekijk ze hier online (in pdf).

speerpunt
1 & 2
 
1. Meer aantrekkelijke en toegankelijke publieke ruimte in onze gemeente
2. Communicatie tussen gemeente en burgers
speerpunt
3 & 4
3. Fietsstraten en slimme camera's
4. Een duidelijke toekomst voor het zwembad
speerpunt
5 & 6
5. Een gezellig dorp waar we elkaar makkelijke ontmoeten
6. Aandacht voor onze jongeren
speerpunt
7 & 8
7. Een doordacht mobiliteitsplan
8. Zorgeloos "ouder(s)" worden in Wijnegem
speerpunt
9 & 10
9. Een nieuwe schoolomgeving met een vlotte verkeersafwikkeling en de inbreng van de buurtbewoners
10. Een centrummanager voor een bruisende en leefbare dorpskern

 

  • Dorpspartij durf! brengt mensen samen voor wie het algemeen belang voorop staat en die van daaruit ook beslissingen willen nemen. Mensen die weten wat er leeft bij de inwoners, die keuzes durven maken en daarover ook verantwoording afleggen. Mensen die bereid zijn open te communiceren over het beleid en samen te werken met het maatschappelijk middenveld. Kortom, enthousiaste mensen met een visie, die zich willen engageren om beleid te voeren in Wijnegem.
  • Dorpspartij durf! wil een warm en leefbaar Wijnegem waar het voor iedereen goed om wonen is, met een bestuur dat ver vooruit kijkt en een beleid voert samen met de inwoners.
  • Dorpspartij durf! kiest voor een bruisend Wijnegem dat mensen, buurten en verenigingen samenbrengt en ondersteunt en voor een dorpskern op mensenmaat met ruimte voor winkelen, ontmoeting, een gezellige babbel, een feest.
  • Dorpspartij durf! kiest voor een duurzaam beleid. We streven naar welvaart en welzijn voor de inwoners, maar zo dat ook onze kinderen en kleinkinderen daarvan nog kunnen genieten. Dit solidair beleid besteedt aandacht aan alle aspecten van het leven; jongeren en ouderen, milieu en tewerkstelling, veiligheid en wonen.

 

Facebook