Les van Genegen
 •  
 • Mijn politieke drijfveer ?

  Actief burgerschap is wat ik graag promoot: betrokken zijn, samen een dorp
  maken, een (h)erkenning van de noden en zorgen maar ook van de opportuniteiten
  en mogelijkheden van een  diverse gemeenschap.

   

  Dit vind ik belangrijk…

  Als onderwijzer vind ik het boeiend om mijn schouders mee onder nieuwe
  ontwikkelingen en veranderingen te zetten. Levenslang veranderen en leren is
  nodig in een maatschappij die voortdurend in beweging is.

   

  Een uitdaging voor Wijnegem?

  Wijnegem moet zich verder ontplooien om iedereen zich goed te blijven laten voelen.
  Diversiteit en gelijkheid aanvaarden doet een wereld groeien en dus ook ons dorp.
  Samen open communiceren en creatief en kritisch nadenken, daar ga ik graag voor.


Facebook