Onze visie en waarden

Dorpspartij durf!: uit liefde voor Wijnegem

Samen sterk voor Wijnegem

Dorpspartij durf! gelooft in de kracht van lokale samenwerking. Wijnegemnaars werken beter samen dan elkaar tegen, en lokale dialoog brengt ons verder dan starre ideologische profilering. Samen bereiken we meer voor Wijnegem.

Onafhankelijk en betrokken

Dorpspartij durf! draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Wij zetten de lokale noden van ons dorp en haar inwoners centraal in alle beslissingen. Dorpspartij durf! waardeert diverse denkbeelden en principes als vertrekpunt voor gesprekken, waarbij de lokale dialoog en altijd voorop staat.

Voor een bruisend en leefbaar dorp

Wij willen een bruisend Wijnegem waar mensen, buurten en verenigingen elkaar ondersteunen. We streven naar een dorp op mensenmaat, met ruimte voor gezelligheid, goed onderwijs, sport en lokaal winkelen. Kortom, een plek waar het goed wonen en leven is, vandaag en morgen.

Actief luisteren voor positieve verandering

Onze partij verenigt mensen die weten wat er leeft in Wijnegem. Wij luisteren graag naar onze mede-Wijnegemnaars en streven naar een dorp waar ideeën van burgers actief bijdragen aan positieve verandering. Samen werken we aan een warm en leefbaar Wijnegem.

Duurzaam en toekomstgericht

Dorpspartij durf! kiest voor een duurzaam beleid dat klaar is voor de toekomst. Wij staan voor een solidair beleid met aandacht voor kwaliteitsvol wonen, actief burgerschap en samenleven. Wij focussen in het bijzonder op mobiliteit, veiligheid en milieu, en dat voor iedere inwoner.

Onze Kernwaarden

Dialoog staat boven ideologische profilering: gesprekken en samenwerking zijn de prioriteit, over de ideologische grenzen heen.

Uitgesproken lokaal en onafhankelijk geëngageerd: we zijn een partij van en voor Wijnegemnaars en waken altijd over het onafhankelijk karakter van onze gemeente.

Resoluut positief ingesteld: we blijven optimistisch en gaan op zoek naar constructieve oplossingen.

Vernieuwend met een duurzame blik op de toekomst: we hebben een toekomstgerichte visie op wonen en leven in Wijnegem.

Evenwichtig en actief burgerschap: we moedigen actieve betrokkenheid van alle inwoners aan.

Ruimdenkend, open voor gesprek: diverse perspectieven en eerlijke dialogen zijn bij ons altijd welkom.

Samen divers maar toch eensgezind: wij verenigen mensen van verschillende achtergronden die samen streven naar hetzelfde doel.

Wil jij je ook lokaal engageren? Kan je je vinden in ons waardenkader? Dan ben je van harte welkom bij dorpspartij durf! Samen bouwen we aan een beter Wijnegem!

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.