An Stuyck info

An Stuyck

Wat is je drijfveer om aan politiek te doen?

Ik droom van een groen, gezellig en sociaal Wijnegem waar inwoners geen vreemden zijn voor elkaar, waar je kan kuieren langs trage wegen, fietsers belangrijke weggebruikers zijn, kinderen veilig buiten spelen, jong en oud elkaar vinden in het park, op het buurtplein of bij het water. Een Wijnegem waar buurtinitiatieven, culturele activiteiten, ontmoetingskansen en voldoende groene en gezonde ademruimte verzuring voorkomen, waar zorg voor wie het emotioneel, fysiek of financieel moeilijk heeft, een evidentie is.

Ik wil dit Wijnegem van mijn dromen zelf mee vorm geven door me actief te engageren, door mij lokaal in te zetten voor dit toekomstideaal en andere inwoners mee te enthousiasmeren.

Dorpspartij durf!, een logische keuze?

Ik geloof in de kracht van lokale inzet, net zoals de gedreven groep mensen die samen dorpspartij durf! vormen.

Wat vind je belangrijk?

Lokaal en duurzaam innoveren. Een toekomstig Wijnegem dat inclusief, veilig, milieuvriendelijk, energiezuinig en klimaatneutraal is.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.