Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

2 september 2017

Dorpspartij Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Dorpspartij Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers. 

Liesbeth Homans, bevoegd Minister in de Vlaamse Regering houdt een financiële wortel voor om vrijwillige fusies tussen gemeenten te stimuleren. We vonden het onze plicht om deze piste te onderzoeken, maar merkten heel snel dat een fusie voor Wijnegem geen enkele meerwaarde biedt.  Niet met één van de aangrenzende dorpen en evenmin met ’t Stad.

Als enige echte Wijnegemse dorpspartij, kunnen wij, los van nationale partijbelangen, hierover een duidelijk standpunt innemen.

Durf! vindt dat we onze gemeentelijke identiteit moeten bewaren en een versterking van onze dienstverlening moeten zoeken via verdere gemeentelijke samenwerking rond specifieke thema’s, zoals veiligheid, personeel, mobiliteit, ruimtelijke ordening, aankoopbeleid, welzijn… Op die manier behouden we  maximaal controle over de belangen van en het beleid in Wijnegem.  Alles zelf blijven doen is onmogelijk, maar een vrijwillige fusie vormt hiervoor geen oplossing.

We vragen onze burgemeester en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden dus om het  informele en occasionele overleg met de burgemeesters van Borsbeek, Wommelgem, Schoten, Schilde en Antwerpen rond een eventuele fusie stop te zetten en samen verder in te zetten rond een verdere intergemeentelijke samenwerking. Met Durf! in het bestuur zetten we geen enkele stap naar vrijwillige fusie.

 

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.