Geschiedenis

Dorpspartij durf doorheen de jaren

2005. Er was behoefte aan iets nieuws! Een tegengewicht tegen de traditionele & ideologische dorpspolitiek op lokaal niveau. Verschillende prominente leden van uiteenlopende politieke fracties in Wijnegem engageerden zich samen in een onafhankelijk, lokaal politiek verhaal.

Na een brainstorming werd de naam “Durf” gekozen voor het project.

Vier oud-schepenen van 3 verschillende partijen trokken de nieuwe formatie. Van daaruit was het veel gemakkelijker om te werven. Tom Dijckmans en Gerda Roeykens contacteerden onder meer Nadine Wouters, wat weer een nieuwe dynamiek gaf. Mensen uit het verenigingsleven en wijkorganisaties, die niet onder een ideologische paraplu wilden lopen, en jongeren met een afkeer van de traditionele partijen, waren nu veel gemakkelijker te overhalen.

Een mooi zicht op de Vlemincktoren.

In het programma van Durf werden volgende essentiële waarden opgenomen die nog steeds de rode draad vormen bij dorpspartij durf!:

  • Dialoog is belangrijker dan (ideologische) profilering
  • Duurzaamheid en milieu
  • Openheid van beleid
  • Verdraagzaamheid

 

Er werd een jonge, vernieuwende lijst opgesteld, die een groot wervend potentieel had. Na de eerste verkiezingen waren er 5 verkozenen. 

Vanaf de start was het de bedoeling om geen opdeling te krijgen tussen de oud-politiekers uit andere partijen en de vernieuwers. In het begin waren er wat groeipijnen, maar in de loop der jaren werden die weggewerkt : er was meer diversiteit in de groep, wat als een verrijking ervaren werd. 

 

Bij de vorming van de coalitie voor de 1e legislatuur waren alle andere partijen boos op Durf en werden we – als tweede Wijnegemse partij – toch buiten alle coalitiegesprekken gehouden. Edwin Somers, voorzitter van de toenmalige SP, zei : “Binnen 6 maanden rollen ze al vechtend over de straat”. Maar zelfs in oppositie was het plezierig werken met Durf, dankzij onze mix van nieuw talent en massa ‘s ervaring en dat is tot op de dag van vandaag zo. 

 

Ondertussen zijn verscheidene voorzitters van Durf geweest: Mark Lerno, Luc Monsieurs, Hugo Schijvens, Greet Anthoni die ieder in hun eigen stijl en persoonlijkheid energie gestoken om de partij Durf uit te bouwen tot een echte dorpspartij: dorpspartij durf!

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.