Identiteit & waarden

Samen.voor.Wijnegem!

Dorpspartij durf! roept op tot meer lokale samenwerking onder één sterke lokale vlag. Vanuit de idee dat Wijnegemnaars beter samenwerken dan elkaar tegenwerken, dat lokale dialoog slimmer is dan starre ideologische profilering en het geloof dat gelijkgezinden voor Wijnegem samen meer kunnen realiseren dan alleen. 

 

Iedereen die zich lokaal wil engageren en onderstaand waardenkader onderschrijft, is welkom bij dorpspartij durf!. 

 

Dialoog staat boven ideologische profilering

Uitgesproken lokaal en onafhankelijk geëngageerd

Resoluut positief ingesteld

Vernieuwend met een duurzame blik op de (woon)toekomst

Evenwichtig en actief burgerschap 

Ruimdenkend, open voor gesprek

Samen divers maar toch eensgezind

Er is geen ruimte voor extreme visies, want deze staan haaks op bovenstaand waardenkader dat dorpspartij consequent wil uitdragen en brengen

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.