Uitbreidingsplannen Wijnegem Shop Eat Enjoy; standpunt dorpspartij Durf!

Uitbreidingsplannen Wijnegem Shop Eat Enjoy (WSEE)

standpunt dorpspartij Durf!

1 JUNI 2021
 

Als dorpspartij Durf! stellen wij de lokale noden van ons dorp en haar inwoners centraal. Zo bouwen we samen aan een Wijnegem waar het goed is om te vertoeven. Vandaag, maar ook morgen. De moderniseringsplannen van ons shoppingcenter zullen we als lokale partij dan ook kritisch monitoren, waarbij we oor hebben voor de bezorgdheden van de Wijnegemnaar.

Het shoppingcenter maakt ondertussen al bijna 30 jaar deel uit van onze gemeente. Onlangs werden de plannen bekendgemaakt om het winkelcentrum een update te geven, waarbij onder andere gedacht wordt aan voedingsmarkt en ruimte voor een bioscoop. Het consumentengedrag van haar bezoekers verandert immers voortdurend. Online verkoop kent, mede door de coronacrisis, een stevige opmars. Winkels zetten dan weer volop in op beleving om hun klanten een unieke winkelervaring te bieden. De voorgestelde plannen van het shoppingcentrum spelen in op deze trend.

Belangrijk om weten is dat de voorstellen momenteel in een studiefase zitten en er nog geen concrete beslissingen werden genomen. Daarna volgt nog een MER-analyse (milieueffectrapportering) om een optimale inpassing in de omgeving te bestuderen en te garanderen. De vergunning voor de uitbreiding valt onder de Vlaamse overheid, maar als lokaal bestuur hebben we hierin nog steeds een belangrijke adviserende rol.   Op die manier kunnen we als lokaal bestuur onze stem duidelijk laten horen over de flankerende randvoorwaarden bij zulke eventuele vergunning.  We denken hierbij o.a. aan de mobiliteit rondom, de impact op de directe buurtbewoners en de milieu-effecten.

Met dorpspartij Durf! gaan we dan ook resoluut voor een nauw overleg én inspraak in alle volgende ontwikkelingsfases tussen de gemeente, het shoppingcentrum en de projectontwikkelaar, waarbij Wijnegem en haar inwoners steeds centraal staan.  

Voor een leefbaar Wijnegem. Vandaag, maar ook morgen.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.