Waarom dorpspartij durf! zich onthoudt over aanpassing reglement Notelaar

Waarom dorpspartij durf! zich onthoudt over aanpassing reglement Notelaar

rond toevoeging verbod op dragen van levensbeschouwelijke kentekens

25 JUNI 2019

Vanuit de durf-fractie willen wij graag een kort woordje uitleg geven bij de onthouding die vanuit onze fractie zal volgen tijdens de stemming over dit artikel. Meer bepaald heeft onze onthouding te maken met het artikel 6.3 van hoofdstuk 2 uit de infobrochure, die ‘het verbod op levensbeschouwelijke kentekens voor leerlingen‘ invoert vanaf het volgende schooljaar. 

Als dorpspartij hebben wij ervoor gekozen het advies van de schoolraad af te wachten. Achter deze beslissing liggen drie redenen. 

Ten eerste willen we erg voorzichtig zijn bij het nemen van principiële beslissingen, zeker als het gaat over de onderwijskansen van kinderen.

Ten tweede willen we als dorpspartij zeker rekening  houden met iedere Wijnegemnaar. Onderwerpen die kunnen zorgen voor spanning tussen leerkrachten, leerlingen én ouders moeten voor ons sowieso een breed draagvlak hebben. De schoolraad is een cruciaal adviesorgaan voor het verkrijgen van dit draagvlak. 

Als laatste reden, die uiteraard samenhangt met de tweede reden, is dat wij het  erg belangrijk vinden dat elke beslissing wordt afgewogen tegen de context van de school. Dit gaat zowel over de sociale, educatieve als juridische context. Opnieuw vertegenwoordigt de schoolraad, wat ons betreft, het beste die context.

De schoolraad heeft zich omwille van verschillende redenen unaniem onthouden over dit onderwerp.  Wij onderschrijven de redenen die de schoolraad hiervoor gaf én zullen daarom net hetzelfde doen. We zijn er immers van overtuigd dat gedegen communicatie en dialoog tussen school en ouders veel productiever is dan een regel in een reglement waarvan de rechtsgeldigheid mogelijk omstreden is.  

Tot slot willen we door onszelf te onthouden ook het signaal geven dat we de keuze én drijfveren van onze coalitiepartner begrijpen én respecteren.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.