Nieuws

Twee nieuwe bruggen voor Wijnegem, Dorpspartij durf! maakt Wijnegem fietsvriendelijker

22 mei 2019

Wijnegem - fietsers- en voetgangersbrugHet is nu zeker… De bananenbrug wordt vervangen door twee nieuwe bruggen op twee verschillende locaties: één brug is bestemd voor gemotoriseerd verkeer en de andere voor fietsers en voetgangers.
 Onze voormalige schepen Luc Monsieurs heeft, met de steun van alle Wijnegemse partijen, hard gewerkt om De Vlaamse Waterweg en alle andere betrokken overheden van de voordelen van deze oplossing te overtuigen. Een serieuze kans voor Wijnegem om de interne mobiliteit fietsvriendelijker en veiliger te maken!

 

 

bananenbrug Wijnegem

De brug voor het autoverkeer wordt eerst gebouwd. De tweede brug, enkel voor voetgangers en fietsers, volgt later. Wie via de fietsersbrug het kanaal oversteekt, zal niet langer de drukke Turnhoutsebaan moeten kruisen. Nieuwe fietsverbindingen, onder meer onder de autobrug, brengen fietsers langs het kanaal of door het park veilig tot aan de scholen en het Marktplein.

De Vlaamse Waterweg werkt het project nog dit jaar verder uit. De vergunning en aanbesteding verwachten we in 2020. De werken kunnen dan starten in het voorjaar van 2021. De bruggen kunnen dan eind 2022 klaar zijn. Als de plannen klaar zijn, worden ze  voorgesteld aan de bevolking.

 

 

Waarom dorpspartij durf! zich onthoudt over aanpassing reglement Notelaar

rond toevoeging verbod op dragen van levensbeschouwelijke kentekens

25 JUNI 2019

Vanuit de durf-fractie willen wij graag een kort woordje uitleg geven bij de onthouding die vanuit onze fractie zal volgen tijdens de stemming over dit artikel. Meer bepaald heeft onze onthouding te maken met het artikel 6.3 van hoofdstuk 2 uit de infobrochure, die ‘het verbod op levensbeschouwelijke kentekens voor leerlingen‘ invoert vanaf het volgende schooljaar. 

Als dorpspartij hebben wij ervoor gekozen het advies van de schoolraad af te wachten. Achter deze beslissing liggen drie redenen. 

Ten eerste willen we erg voorzichtig zijn bij het nemen van principiële beslissingen, zeker als het gaat over de onderwijskansen van kinderen.

Ten tweede willen we als dorpspartij zeker rekening  houden met iedere Wijnegemnaar. Onderwerpen die kunnen zorgen voor spanning tussen leerkrachten, leerlingen én ouders moeten voor ons sowieso een breed draagvlak hebben. De schoolraad is een cruciaal adviesorgaan voor het verkrijgen van dit draagvlak. 

Als laatste reden, die uiteraard samenhangt met de tweede reden, is dat wij het  erg belangrijk vinden dat elke beslissing wordt afgewogen tegen de context van de school. Dit gaat zowel over de sociale, educatieve als juridische context. Opnieuw vertegenwoordigt de schoolraad, wat ons betreft, het beste die context.

De schoolraad heeft zich omwille van verschillende redenen unaniem onthouden over dit onderwerp.  Wij onderschrijven de redenen die de schoolraad hiervoor gaf én zullen daarom net hetzelfde doen. We zijn er immers van overtuigd dat gedegen communicatie en dialoog tussen school en ouders veel productiever is dan een regel in een reglement waarvan de rechtsgeldigheid mogelijk omstreden is.  

Tot slot willen we door onszelf te onthouden ook het signaal geven dat we de keuze én drijfveren van onze coalitiepartner begrijpen én respecteren.

Zwembad ’t Ondiep wellicht drie jaar langer open

15 FEBRUARi 2019

Folder Wijnegem Spreekt Schepen van Sport Tom Tachelet (Dorspartij Durf!) hoopt nu toch het zwembad drie jaar langer open te kunnen houden door een kleine aanpassing door te voeren in de technische machinerie van het zwembad. “Het is nog niet honderd procent zeker dat het lukt maar ik acht de kans erg groot dat het zwembad nog drie jaar langer open zal blijven.”

Lees het volledige artikel in GVA van 15/02/2019 door Jan Auman.

 

Start nieuw gemeentebestuur in Wijnegem

4 januari 2019

eedaflegging Nadine Wouters eedaflegging Tom Tachelet eedaflegging An Stuyck eedaflegging Dirk Maes eedaflegging Greet Anthoni

 

Op 4 januari vond de eerste gemeenteraad van 2019 plaats. Dat is meteen ook de installatievergadering voor de nieuwe mandatarissen. Er kwamen heel wat nieuwsgierigen opdagen die tot buiten de raadzaal alles mee volgden.

Met de woorden:“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” legden Durf!-verkozenen Nadine Wouters,  Tom Tachelet, An Stuyck, Dirk Maes en Greet Anthoni  de eed af.

Wijnegem spreekt op zaterdag 16 maart

11 MAART 2019

Folder Wijnegem SpreektOnze nieuwe bestuursploeg sloot een bestuursakkoord af met haar ideeën en visie voor de komende zes jaar. Onder de slogan ‘Samen vooruit’ zette ze de grote lijnen uit hoe we samen kunnen werken aan een mobiel, kansrijk, ondernemend én leefbaar Wijnegem.

Kom jij op de koffie op 16 maart 2019 en geef je de schepenen of burgemeester stof tot nadenken?

Je kan het nieuwe bestuursakkoord hier alvast inkijken.

Tot zaterdag!

Wijnegem Spreekt – Zaterdag 16 maart 2019  van 11 tot 16 uur in ’t Gasthuis in Wijnegem.
Infofolder Wijnegem spreekt
 

Pleidooi voor een veilige en gezonde schoolomgeving

28 maart 2018

In een mooi artikel in GVA  pleit o.a. kersvers durver Tom Tachelet voor een veilige en gezonde schoolomgeving.

Het lezen waard!

Wijnegem – Ook in Wijnegem, met zijn vele scholen vlak bij elkaar, kan het heel druk zijn aan de poort. De vorig jaar ingevoerde fietsstraten zijn een stap vooruit, “maar te veel mensen negeren de regels waardoor het er soms heel gevaarlijk kan worden”, ervaren vaders Tom Tachelet en Steven Joris.

Lees hier het volledige artikel

 

Dorpspartij durf! maakt haar top 6 bekend

14 september 2018

kandidaten durf! Wijnegem

Onze volledige lijst met de 21 kandidaten voor 14 oktober ligt vast! We stellen hem de volgende weken aan jullie voor. We starten vandaag met onze top 6.

Nadine Wouters, OCMW-voorzitter en schepen van welzijn en gelijke kansen, krijgt als lijsttrekker op de tweede plaats het gezelschap van Tom Tachelet. Op de derde plaats vinden we An Stuyck terug. Luc Monsieurs, uittredend schepen van mobiliteit, milieu en openbaar domein, staat op plaats 4. De vijfde plaats wordt ingenomen door Steven Peremans, al 6 jaar gemeenteraadslid, waarvan de eerste 3 jaar als voorzitter van de gemeenteraad. Onze top 6, net zoals de rest van onze lijst een mooie mix van ervaren durvers en nieuwe gezichten, wordt vervolledigd met Dirk Maes.

Onze lijst zal verder worden aangevuld met Els Verheyen, Greet Anthoni, Dorothy De Beuckelaer, Guy Forssman, Les van Genegen, Peter Meeusen, Hugo Schyvens, Nadia Holemans, Birgitt Van Beeumen, Marleen Arckens, Christian Van Vlaenderen, Katelijne van den Bosch, Peter Hoste en nog twee verrassende namen. De namen van deze twee laatste kandidaten en de exacte plaatsen die deze 15 andere kandidaten op de kieslijst van dorpspartij durf! zullen innemen worden binnenkort ook bekendgemaakt.

Voorzitter Hugo Schyvens is heel tevreden met de samenstelling van de kieslijst.  “In tijden waarin meer en meer kiezers zich ontgoocheld voelen in de traditionele partijen lukt het ons opnieuw om een sterke lijst van ervaren mensen en nieuwe gezichten samen te stellen, die een perfecte staalkaart vormt van onze gemeente.  Steeds meer inwoners beseffen dat de toekomst van hun dorp het meest gebaat is bij een lokale en ongebonden partij, die hun gemeente bestuurt in alle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van hogerhand.” 

Op de groepsfoto zie je van links naar rechts, Steven Peremans, An Stuyck, Dirk Maes, Nadine Wouters, Tom Tachelet en Luc Monsieurs.


Comeback van pioneers Frank en Tom

5 september 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

Met Frank Evens en Tom Dijckmans heeft Dorpspartij Durf! twee verrassende namen toegevoegd aan de kandidatenlijst voor 14 oktober.

Frank Evens, die tot voor kort de leiding had in de bekende Antwerpse sigaren- en likeurspeciaalzaak Huis Verloo op Het Zuid, was van 2001 tot 2005 schepen voor Groen. Nadien richtte hij mee dorpspartij Durf! op en was van 2007 tot en met 2008 een van haar vier gemeenteraadsleden.

“Al in 2006 kwam ik tot de conclusie dat een gemeente het best wordt geleid door een onafhankelijke partij, die haar beleid kan uitvoeren los van hogere ideologieën”, aldus de ondernemer.

Op de lijstduwersplaats vinden we al even verrassend Tom Dijckmans terug.


Schoolstraat 41 krijgt met Het Klaverblad dagopvang voor mensen met zorgbehoefte

14 december 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

“Door de kleinschaligheid kunnen onze bewoners zichzelf blijven”

Residentie Schoolstraat 41, een voor Vlaanderen uniek en kleinschalig project voor mensen met dementie, slaat aan. Vijf van de zeven assistentiehuisjes zijn bewoond. De buren helpen bij de animatie. Met Het Klaverblad is er nu ook een dagopvang voor niet-bewoners die zorg behoeven.

Op de foto: Schepen Nadine Wouters, vrijwilliger Marina De Kerf, Michiel Verhaegen van vzw Astor, Anne Oomens van Het Klaverblad en enkele gebruikers onder wie Sam Annys (links), Eddy De Kegel en echtgenote Betty in Het Klaverblad.


Wijnegem weer wat fietsvriendelijker

28 december 2018

Nieuw bestuur Wijnegem

In de laatste weken van 2018 werd Wijnegem nog een stukje fietsvriendelijker. Het fietspad op de Turnhoutsebaan (richting Wijnegem-centrum) ter hoogte van de Hippolyte Meeusstraat werd grondig aangepakt dankzij gedurfd beleid. Qua comfort en veiligheid voldoet het fietspad nu aan de nieuwe vereisten.

Op de planning staat ook het fietspad aan de ’s Gravenwezelsesteenweg tot aan de Broekstraat. Wat nu nog een smalle fietsstrook is, zal plaatsruimen voor een hagelnieuw, breed dubbelrichtingsfietspad.

Net als Durf!-schepen van mobiliteit Luc Monsieurs, wil politieke opvolger Tom Tachelet werk maken van een sterk mobiliteitsbeleid. Mobiliteit én leefbaarheid gaan immers hand in hand en staan hoog op de agenda van dorpspartij Durf! de komende jaren.

Heb jij ideeën voor een mobieler, veiliger én fietsvriendelijker Wijnegem? Laat het ons zeker weten via info@dorpspartijdurf.be, of  aan onze nieuwe Durf!-schepen van mobiliteit Tom Tachelet.


De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.