Nieuws

Dorpspartij durf! maakt haar top 6 bekend

14 september 2018

kandidaten durf! Wijnegem

Onze volledige lijst met de 21 kandidaten voor 14 oktober ligt vast! We stellen hem de volgende weken aan jullie voor. We starten vandaag met onze top 6.

Nadine Wouters, OCMW-voorzitter en schepen van welzijn en gelijke kansen, krijgt als lijsttrekker op de tweede plaats het gezelschap van Tom Tachelet. Op de derde plaats vinden we An Stuyck terug. Luc Monsieurs, uittredend schepen van mobiliteit, milieu en openbaar domein, staat op plaats 4. De vijfde plaats wordt ingenomen door Steven Peremans, al 6 jaar gemeenteraadslid, waarvan de eerste 3 jaar als voorzitter van de gemeenteraad. Onze top 6, net zoals de rest van onze lijst een mooie mix van ervaren durvers en nieuwe gezichten, wordt vervolledigd met Dirk Maes.

Onze lijst zal verder worden aangevuld met Els Verheyen, Greet Anthoni, Dorothy De Beuckelaer, Guy Forssman, Les van Genegen, Peter Meeusen, Hugo Schyvens, Nadia Holemans, Birgitt Van Beeumen, Marleen Arckens, Christian Van Vlaenderen, Katelijne van den Bosch, Peter Hoste en nog twee verrassende namen. De namen van deze twee laatste kandidaten en de exacte plaatsen die deze 15 andere kandidaten op de kieslijst van dorpspartij durf! zullen innemen worden binnenkort ook bekendgemaakt.

Voorzitter Hugo Schyvens is heel tevreden met de samenstelling van de kieslijst.  “In tijden waarin meer en meer kiezers zich ontgoocheld voelen in de traditionele partijen lukt het ons opnieuw om een sterke lijst van ervaren mensen en nieuwe gezichten samen te stellen, die een perfecte staalkaart vormt van onze gemeente.  Steeds meer inwoners beseffen dat de toekomst van hun dorp het meest gebaat is bij een lokale en ongebonden partij, die hun gemeente bestuurt in alle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van hogerhand.” 

Op de groepsfoto zie je van links naar rechts, Steven Peremans, An Stuyck, Dirk Maes, Nadine Wouters, Tom Tachelet en Luc Monsieurs.


Dorpspartij durf! en Groen gaan zelfstandig naar de kiezer

14 maart 2018

dorpspartij durf Wijnegem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen Dorpspartij durf! en groen Wijnegem elk met een eigen lijst naar de kiezer gaan. Beide partijen geloven erin dat ze op deze manier een nog grotere groep mensen kunnen overtuigen van hun project. 

Zowel in 2006 als in 2012 kwam Groen in Wijnegem niet als zelfstandige partij op. Durf! bood onderdak voor een aantal Groen-kandidaten, zij kwamen op op de lijst van dorpspartij durf!. In 2012 gaven 1325 Wijnegemnaars, 21% van de stemgerechtigden, hun vertrouwen aan durf!.

Dorpspartij durf! en groen kiezen er nu voor om elk zelfstandig, met een eigen lijst van kandidaten, naar de kiezer te trekken. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier hun potentieel aan kiezers maximaal kunnen benutten. Ze mikken erop om na de verkiezingen een nog beter resultaat te halen dan in 2012 vanuit de idee ‘1+1=3’.

Voor durf! betekent dit dat we ons nog meer dan vroeger kunnen richten op wat lokaal nodig is. Als enige lokale partij kunnen we functioneren zonder inmenging van Brusselse hoofdkwartieren.  Als dorpspartij steekt Durf! zijn energie in lokale dossiers en houden we ons niet bezig met partijpolitieke manouvers.

Wij  zijn blij dat ons verhaal aanspreekt. De afgelopen weken sloten nieuwe mensen zich aan bij ons lokale verhaal. We stellen deze mensen de volgende weken en maanden stelselmatig aan u voor. Ook zin om je lokaal te engageren, zonder partijpolitiek voor een bepaalde kleur te moeten kiezen ? Je bent welkom bij Dorpspartij durf! Wijnegem !


 

Tom Tachelet – 12 ideeën voor Wijnegem

2 maart 2018

Werken voor Wijnegem Tom Tachelet

Tom Tachelet is een gedreven en enthousiaste Wijnegemnaar. Tom sloot zich aan bij durf! om mee de toekomst van Wijnegem vorm te geven. Tom lanceerde een blogspot waarin hij elke maand een nieuw thema voor Wijnegem aansnijdt en ieders inbreng en ideeën verwacht. Een aanrader om te volgen !

http://werkenvoorwijnegem.blogspot.be/

 

Geslaagd openingsweekend ’t Gasthuis

4 september 2017

opening Gasthuis met schepen Tom Dijckmans’t Open Gasthuis draait … zoveel is zeker. Het (her)openingsweekend op 1, 2 en 3 september lokte een massa volk. We bereikten zowat alle lagen van de bevolking door een zeer divers programma.

Op zaterdag 2 september, om 11u, mocht schepen Tom Dijckmans (Durf!) het vernieuwde Gasthuis openen met een speech. Tom beklemtoonde de doelstelling om van ’t Gasthuis dé centrale ontmoetingsplaats van Wijnegem te maken. Met initiatieven als Wintergem, Zomergem, Vertelfeest, … en nu ook de vernieuwde bib en agora van ’t Gasthuis zijn we hier als bestuur in aan het slagen. De coalitiepartners Durf! en NVA hebben prima samengewerkt om dit Open Gasthuis te realiseren, een project waar vooraf lang niet iedereen in geloofde.

Het openingsweekend zelf was een staalkaart van wat er in de loop van het jaar in ’t Gasthuis gebeurt: heel wat eigen programmaties, afgewisseld met een sterk aanbod van de lokale verenigingen. De cultuurraad zette trouwens voor het eerst mee de schouders onder dit openingsweekend van het nieuwe culturele jaar.

Durf! is blij dat het Open Gasthuis gerealiseerd is en blijft aan de kar trekken om van ons gemeenschapscentrum een levendig huis te maken, waar iedereen welkom is om elkaar  te ontmoeten en een vleugje cultuur op te snuiven.

Zie ook : http://m.gva.be/cnt/bljau_03051942/open-gasthuis-draait-als-nooit-tevoren-en-kan-op-veel-bijval-rekenen (externe link)


Trajectcontrole Houtlaan

4 september 2017

Luc Monsieurs van dorpspartij Durf op ATVNa alweer een ernstig ongeval, ditmaal met dodelijke afloop, pleit Durf! er nogmaals voor om iets aan de snelheid op de Houtlaan te doen. We ijveren voor een trajectcontrole en, indien nodig, het verlagen van de snelheid van 90 naar 70km/u. Dit laatste zorgt bijkomend voor minder lawaaihinder voor omwonenden.

Luc Monsieurs legde dit mooi uit voor de ATV-camera’s :  http://www.nieuwsblad.be/


Wijnegem troeft Antwerpen af

24 november 2018

OCMW Wijnegem

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Nadine Wouters (Durf!) heeft samen met het team van het OCMW wijnegem keihard gewerkt aan dit dossier. Door het kwaliteitsvolle voorstel aan Schoten, heeft Wijnegem heel grote spelers zoals Zorgbedrijf Antwerpen, overtroefd.

 

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

2 september 2017

Dorpspartij Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Dorpspartij Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers. 

Liesbeth Homans, bevoegd Minister in de Vlaamse Regering houdt een financiële wortel voor om vrijwillige fusies tussen gemeenten te stimuleren. We vonden het onze plicht om deze piste te onderzoeken, maar merkten heel snel dat een fusie voor Wijnegem geen enkele meerwaarde biedt.  Niet met één van de aangrenzende dorpen en evenmin met ’t Stad.

Als enige echte Wijnegemse dorpspartij, kunnen wij, los van nationale partijbelangen, hierover een duidelijk standpunt innemen.

Durf! vindt dat we onze gemeentelijke identiteit moeten bewaren en een versterking van onze dienstverlening moeten zoeken via verdere gemeentelijke samenwerking rond specifieke thema’s, zoals veiligheid, personeel, mobiliteit, ruimtelijke ordening, aankoopbeleid, welzijn… Op die manier behouden we  maximaal controle over de belangen van en het beleid in Wijnegem.  Alles zelf blijven doen is onmogelijk, maar een vrijwillige fusie vormt hiervoor geen oplossing.

We vragen onze burgemeester en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden dus om het  informele en occasionele overleg met de burgemeesters van Borsbeek, Wommelgem, Schoten, Schilde en Antwerpen rond een eventuele fusie stop te zetten en samen verder in te zetten rond een verdere intergemeentelijke samenwerking. Met Durf! in het bestuur zetten we geen enkele stap naar vrijwillige fusie.

 

Stevige belastingsvermindering voor inwoners vanaf 2017

2 september 2017

belastingsvermindering Wijnegem

Dorpspartijdurf Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden. 

Het tarief van de personenbelasting wordt drastisch verlaagd, met maar liefst 21%. Het tarief daalt van 7% naar 5,5%. Hierdoor dalen de belastingen voor iedereen die werkt, van een pensioen geniet of een leefloon heeft aanzienlijk. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s.
Tegelijk verhoogt het tarief van de Onroerende Voorheffing met 14%. Dit tarief gaat van 1175 naar 1350 opcentiemen. Iedereen met een eigendom in Wijnegem zal dus iets meer betalen. Goed nieuws voor inwoners : voor een gemiddelde woning gaat dit over een bedrag van ongeveer 50 euro. Netto zal dus iedereen met een inkomen en een woning minder belastingen betalen. Huurders profiteren maximaal. Iemand met meerdere eigendommen zal meer betalen.
De extra inkomsten uit de OV worden voor 2/3de gedragen door het Wijnegem Shopping Center en enkele grote bedrijven. Ter compensatie valt de belasting op ‘drijfkracht’ weg en komen er geen bijkomende belastingen of retributies.
Durf! is fier dat we deze Wijnegemse Taks-Shift hebben bereikt. Belasting op arbeid wordt verlaagd, belasting op vermogen wordt verhoogd. Voor 80% van de inwoners zal dit leiden tot een effectieve belastingvermindering, terwijl de gemeente haar dienstverlening op peil kan houden.

Sluiting zwembad Wijnegem

14 juni 2017
Zwembad Wijnegem

De kogel is door de kerk… maandag wordt aan de gemeenteraad de sluiting van het zwembad voorgelegd.

Geen gemeenten die financieel willen participeren terwijl slechts 19% van de bezoekers Wijnegemnaar is en Wijnegem jaarlijks 400.000 euro moet ophoesten.
De voorbije jaren zijn verschillende pistes (samenwerking, privé,beperkte opening, …) uitgedacht. Geen enkele bleek echter haalbaar gezien de grote uitbatingskost + nieuwe investeringskosten die op het zwembad afkwamen.

Durf! zal nu volop meewerken aan een goede nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Een goede consultatieronde bij de sportverenigingen, sportdienst en scholen zal moeten bepalen welke sportaccomodatie vooral nog nodig is. Daarnaast zullen we als gemeente de rol van regisseur opnemen i.v.m. het schoolzwemmen voor de Wijnegemse lagere scholen.


Veiligheid gemeentelijke website

14 maart 2017

Gisteren in het nieuws: de veiligheid van een heel aantal gemeentelijke websites laat te wensen over. VRT NWS onderzocht met zgn. ‘ethische hackers’ hoe beveiligd persoonsgegevens zijn die je via gemeentelijke websites verstuurt. In de reportage kwam ook de gemeentelijke website van Wijnegem naar voor. 

Het is duidelijk dat we hier als gemeente een versnelling hoger moeten schakelen. Het laatste jaar zijn al een aantal stappen gezet om het ICT-gebeuren in de gemeente naar een hoger niveau te tillen. De reportage van gisteren kan alleen maar een stimulans zijn om hier nog een tandje in bij te zetten.

Durf! zal dit actief mee opvolgen.

Reportage : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/27/vlaamse-gemeentewebsites-kwetsbaar-voor-cybercriminelen/ (externe link)


De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.