Nieuws

Parkdreef krijgt nieuwe rode beuken en wordt opnieuw veilig

11 SEPTEMBER 2019

Parkdreef Wijnegemhof

Met vijftig nieuwe rode beuken krijgt Wijnegem dit najaar weer een veilige parkdreef. De ongezonde bomen worden gekapt en de bodem gesaneerd. De rode beuk is niet alleen imposant en mooi maar ook zeer resistent tegen ziektes.

Tachelet vatte zondag samen met Anne Stuer van Regionaal Landschap de Voorkempen en parkwachters Jürgen Hens en Lowie Martens post in de mooie dreef van het Wijnegemhof met een infostand naar aanleiding van Open Monumentendag.

“Met de zegen van de agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos”, onderstreept Tom Tachelet. “Een noodzakelijke ingreep is het, uit veiligheidsoverwegingen. Bij elke storm van de laatste jaren vielen er telkens meerderde zware takken naar beneden. Het is een wonder dat er nog niemand gekwetst raakte. Dit voorjaar hebben we de meest risicovolle bomen alvast ontdaan van hun kruin, maar een meer drastische ingreep dringt zich op.”

Dat de bomen op zijn, wordt bevestigd door Anne Stuer, die de gemeente begeleidt bij het beheer van het park. “Ten laatste op 31 oktober moeten de volledige dreef van aan de toegangspoort tot aan de Zwanebeek gekapt zijn. Specialisten pakken vervolgens ook de bodem aan en maken die vruchtbaar met het oog op de voorziene aanplanting van vijftig nieuwe rode beuken van zowat 3 meter hoog later dit najaar. De bodemverbetering zal deze mooie bomen helpen om snel op te groeien tot een nieuwe volwaardige dreef. Ze worden aangeplant in twee rijen. In het midden legt de aannemer een pad aan met het vermalen steenpuin dat uit de bodem gehaald wordt. Dat wordt dus ter plaatse gerecycleerd.”

Lees het artikel in de Gazet van Antwerpen:  https://www.gva.be/…/eeuwenoude-kastanjes-in-parkdreef-make…

Crossen, ‘sjotten’, maar ook picknicken en klauteren aan Hoevestraat!

7 JUNI 2019
Wijnegem - GAS ambtenaar Wijnegem - GAS ambtenaar

Het pleintje aan de Hoevestraat omtoveren tot een echte ontmoetingsplaats: met deze ambitie stapte onze voormalige schepen Tom Dijckmans naar de buurtbewoners.

Deze zomer nog kan je genieten van het nieuwe ontwerp met een ontdekkingsbos, klimspeeltuigen, hangmatten en een avontuurlijk fietsparcours. De halfpipe voor de skaters verhuist naar het kleine grasveld aan de overkant van de Fortveldstraat. De voetbaldoelen keren terug.

Ook de komende jaren willen we met de nieuwe bestuursploeg verder blijven investeren in de verfraaiing van ons openbaar domein.

Lees ook het artikel in Gazet van Antwerpen (7/06/2019)

 

 

Twee nieuwe bruggen voor Wijnegem, Dorpspartij durf! maakt Wijnegem fietsvriendelijker

22 mei 2019

Wijnegem - fietsers- en voetgangersbrugHet is nu zeker… De bananenbrug wordt vervangen door twee nieuwe bruggen op twee verschillende locaties: één brug is bestemd voor gemotoriseerd verkeer en de andere voor fietsers en voetgangers.
 Onze voormalige schepen Luc Monsieurs heeft, met de steun van alle Wijnegemse partijen, hard gewerkt om De Vlaamse Waterweg en alle andere betrokken overheden van de voordelen van deze oplossing te overtuigen. Een serieuze kans voor Wijnegem om de interne mobiliteit fietsvriendelijker en veiliger te maken!

 

 

bananenbrug Wijnegem

De brug voor het autoverkeer wordt eerst gebouwd. De tweede brug, enkel voor voetgangers en fietsers, volgt later. Wie via de fietsersbrug het kanaal oversteekt, zal niet langer de drukke Turnhoutsebaan moeten kruisen. Nieuwe fietsverbindingen, onder meer onder de autobrug, brengen fietsers langs het kanaal of door het park veilig tot aan de scholen en het Marktplein.

De Vlaamse Waterweg werkt het project nog dit jaar verder uit. De vergunning en aanbesteding verwachten we in 2020. De werken kunnen dan starten in het voorjaar van 2021. De bruggen kunnen dan eind 2022 klaar zijn. Als de plannen klaar zijn, worden ze  voorgesteld aan de bevolking.

 

 

Waarom dorpspartij durf! zich onthoudt over aanpassing reglement Notelaar

rond toevoeging verbod op dragen van levensbeschouwelijke kentekens

25 JUNI 2019

Vanuit de durf-fractie willen wij graag een kort woordje uitleg geven bij de onthouding die vanuit onze fractie zal volgen tijdens de stemming over dit artikel. Meer bepaald heeft onze onthouding te maken met het artikel 6.3 van hoofdstuk 2 uit de infobrochure, die ‘het verbod op levensbeschouwelijke kentekens voor leerlingen‘ invoert vanaf het volgende schooljaar. 

Als dorpspartij hebben wij ervoor gekozen het advies van de schoolraad af te wachten. Achter deze beslissing liggen drie redenen. 

Ten eerste willen we erg voorzichtig zijn bij het nemen van principiële beslissingen, zeker als het gaat over de onderwijskansen van kinderen.

Ten tweede willen we als dorpspartij zeker rekening  houden met iedere Wijnegemnaar. Onderwerpen die kunnen zorgen voor spanning tussen leerkrachten, leerlingen én ouders moeten voor ons sowieso een breed draagvlak hebben. De schoolraad is een cruciaal adviesorgaan voor het verkrijgen van dit draagvlak. 

Als laatste reden, die uiteraard samenhangt met de tweede reden, is dat wij het  erg belangrijk vinden dat elke beslissing wordt afgewogen tegen de context van de school. Dit gaat zowel over de sociale, educatieve als juridische context. Opnieuw vertegenwoordigt de schoolraad, wat ons betreft, het beste die context.

De schoolraad heeft zich omwille van verschillende redenen unaniem onthouden over dit onderwerp.  Wij onderschrijven de redenen die de schoolraad hiervoor gaf én zullen daarom net hetzelfde doen. We zijn er immers van overtuigd dat gedegen communicatie en dialoog tussen school en ouders veel productiever is dan een regel in een reglement waarvan de rechtsgeldigheid mogelijk omstreden is.  

Tot slot willen we door onszelf te onthouden ook het signaal geven dat we de keuze én drijfveren van onze coalitiepartner begrijpen én respecteren.

Zwembad ’t Ondiep wellicht drie jaar langer open

15 FEBRUARi 2019

Folder Wijnegem Spreekt Schepen van Sport Tom Tachelet (Dorspartij Durf!) hoopt nu toch het zwembad drie jaar langer open te kunnen houden door een kleine aanpassing door te voeren in de technische machinerie van het zwembad. “Het is nog niet honderd procent zeker dat het lukt maar ik acht de kans erg groot dat het zwembad nog drie jaar langer open zal blijven.”

Lees het volledige artikel in GVA van 15/02/2019 door Jan Auman.

 

Start nieuw gemeentebestuur in Wijnegem

4 januari 2019

eedaflegging Nadine Wouters eedaflegging Tom Tachelet eedaflegging An Stuyck eedaflegging Dirk Maes eedaflegging Greet Anthoni

 

Op 4 januari vond de eerste gemeenteraad van 2019 plaats. Dat is meteen ook de installatievergadering voor de nieuwe mandatarissen. Er kwamen heel wat nieuwsgierigen opdagen die tot buiten de raadzaal alles mee volgden.

Met de woorden:“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” legden Durf!-verkozenen Nadine Wouters,  Tom Tachelet, An Stuyck, Dirk Maes en Greet Anthoni  de eed af.

Wijnegem spreekt op zaterdag 16 maart

11 MAART 2019

Folder Wijnegem SpreektOnze nieuwe bestuursploeg sloot een bestuursakkoord af met haar ideeën en visie voor de komende zes jaar. Onder de slogan ‘Samen vooruit’ zette ze de grote lijnen uit hoe we samen kunnen werken aan een mobiel, kansrijk, ondernemend én leefbaar Wijnegem.

Kom jij op de koffie op 16 maart 2019 en geef je de schepenen of burgemeester stof tot nadenken?

Je kan het nieuwe bestuursakkoord hier alvast inkijken.

Tot zaterdag!

Wijnegem Spreekt – Zaterdag 16 maart 2019  van 11 tot 16 uur in ’t Gasthuis in Wijnegem.
Infofolder Wijnegem spreekt
 

Pleidooi voor een veilige en gezonde schoolomgeving

28 maart 2018

In een mooi artikel in GVA  pleit o.a. kersvers durver Tom Tachelet voor een veilige en gezonde schoolomgeving.

Het lezen waard!

Wijnegem – Ook in Wijnegem, met zijn vele scholen vlak bij elkaar, kan het heel druk zijn aan de poort. De vorig jaar ingevoerde fietsstraten zijn een stap vooruit, “maar te veel mensen negeren de regels waardoor het er soms heel gevaarlijk kan worden”, ervaren vaders Tom Tachelet en Steven Joris.

Lees hier het volledige artikel

 

Dorpspartij durf! maakt haar top 6 bekend

14 september 2018

kandidaten durf! Wijnegem

Onze volledige lijst met de 21 kandidaten voor 14 oktober ligt vast! We stellen hem de volgende weken aan jullie voor. We starten vandaag met onze top 6.

Nadine Wouters, OCMW-voorzitter en schepen van welzijn en gelijke kansen, krijgt als lijsttrekker op de tweede plaats het gezelschap van Tom Tachelet. Op de derde plaats vinden we An Stuyck terug. Luc Monsieurs, uittredend schepen van mobiliteit, milieu en openbaar domein, staat op plaats 4. De vijfde plaats wordt ingenomen door Steven Peremans, al 6 jaar gemeenteraadslid, waarvan de eerste 3 jaar als voorzitter van de gemeenteraad. Onze top 6, net zoals de rest van onze lijst een mooie mix van ervaren durvers en nieuwe gezichten, wordt vervolledigd met Dirk Maes.

Onze lijst zal verder worden aangevuld met Els Verheyen, Greet Anthoni, Dorothy De Beuckelaer, Guy Forssman, Les van Genegen, Peter Meeusen, Hugo Schyvens, Nadia Holemans, Birgitt Van Beeumen, Marleen Arckens, Christian Van Vlaenderen, Katelijne van den Bosch, Peter Hoste en nog twee verrassende namen. De namen van deze twee laatste kandidaten en de exacte plaatsen die deze 15 andere kandidaten op de kieslijst van dorpspartij durf! zullen innemen worden binnenkort ook bekendgemaakt.

Voorzitter Hugo Schyvens is heel tevreden met de samenstelling van de kieslijst.  “In tijden waarin meer en meer kiezers zich ontgoocheld voelen in de traditionele partijen lukt het ons opnieuw om een sterke lijst van ervaren mensen en nieuwe gezichten samen te stellen, die een perfecte staalkaart vormt van onze gemeente.  Steeds meer inwoners beseffen dat de toekomst van hun dorp het meest gebaat is bij een lokale en ongebonden partij, die hun gemeente bestuurt in alle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van hogerhand.” 

Op de groepsfoto zie je van links naar rechts, Steven Peremans, An Stuyck, Dirk Maes, Nadine Wouters, Tom Tachelet en Luc Monsieurs.


Comeback van pioneers Frank en Tom

5 september 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

Met Frank Evens en Tom Dijckmans heeft Dorpspartij Durf! twee verrassende namen toegevoegd aan de kandidatenlijst voor 14 oktober.

Frank Evens, die tot voor kort de leiding had in de bekende Antwerpse sigaren- en likeurspeciaalzaak Huis Verloo op Het Zuid, was van 2001 tot 2005 schepen voor Groen. Nadien richtte hij mee dorpspartij Durf! op en was van 2007 tot en met 2008 een van haar vier gemeenteraadsleden.

“Al in 2006 kwam ik tot de conclusie dat een gemeente het best wordt geleid door een onafhankelijke partij, die haar beleid kan uitvoeren los van hogere ideologieën”, aldus de ondernemer.

Op de lijstduwersplaats vinden we al even verrassend Tom Dijckmans terug.


De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.