Chris Van Vlaenderen info

Chris Van Vlaenderen

Wat vind je belangrijk in de politiek?

Democratie… Van beneden tot boven en terug. Bij dorpspartij durf! hebben alle leden hun zeg. Wat is er goed, wat kan beter, nieuwe voorstellen doen. Samen zoeken we altijd naar een consensus over wat het beste is voor onze gemeente.

Mocht je verkozen raken, wat zijn dan de beleidsdomeinen die jou interesseren?

Als afwisseling voor mijn intensieve job sport ik graag: ik loop en badminton in onze gemeente.  Voor mijn job doe ik elke dag wel ongeveer 50 km, de mobiliteitsproblatiek is me dus gekend. Voeg daar mijn negenstappenplan voor het dierenwelzijn in onze gemeente aan toe en je kent mijn 3 prioriteiten.  Je vind mijn negenstappenplan op Facebook, via “Chris-durf van vlaenderen”.

Wat hoop je voor Wijnegem in de toekomst?

Dat Wijnegem stand kan houden als randgemeente. We moeten haar dorpse karakter trachten te bewaren.  De volgende burgemeester mag niet de laatste burgemeester van Wijnegem zijn…

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.