Luc Monsieurs info

Luc Monsieurs

Luc, milieu en mobiliteit blijven je aandacht trekken ?

Als schepen van milieu en mobiliteit ervoer ik voorbije zes jaar dat niets zo polariserend is dan discussies rond mobiliteit en milieu. Ook de komende jaren blijft er, wat deze onderwerpen betreft, heel wat op Wijnegem afkomen.  Een nieuwe Hoogmolenbrug met goede fietsverbindingen,  een nieuwe brug in het centrum, Oosterweel, A102 en…….. allemaal grote uitdagingen!

Binnen het Openbaar Domein moeten we voluit aandacht hebben voor ons mooie gemeentepark ‘Wijnegemhof’ en het behoud van de overige open ruimten.  Door doordacht om te gaan met milieu en mobiliteit kunnen we verder werken aan een leefbaar Wijnegem.

 


Waarvoor wil je je inzetten?

Tijdens de volgende bestuursperiode wil ik me verder inzetten voor een nog kindvriendelijker, verkeersveiliger en leefbaar Wijnegem.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.