Nieuws

Comeback van pioneers Frank en Tom

5 september 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

Met Frank Evens en Tom Dijckmans heeft Dorpspartij Durf! twee verrassende namen toegevoegd aan de kandidatenlijst voor 14 oktober.

Frank Evens, die tot voor kort de leiding had in de bekende Antwerpse sigaren- en likeurspeciaalzaak Huis Verloo op Het Zuid, was van 2001 tot 2005 schepen voor Groen. Nadien richtte hij mee dorpspartij Durf! op en was van 2007 tot en met 2008 een van haar vier gemeenteraadsleden.

“Al in 2006 kwam ik tot de conclusie dat een gemeente het best wordt geleid door een onafhankelijke partij, die haar beleid kan uitvoeren los van hogere ideologieën”, aldus de ondernemer.

Op de lijstduwersplaats vinden we al even verrassend Tom Dijckmans terug.


Schoolstraat 41 krijgt met Het Klaverblad dagopvang voor mensen met zorgbehoefte

14 december 2018
UIT DE PERS

kandidaten durf! Wijnegem

“Door de kleinschaligheid kunnen onze bewoners zichzelf blijven”

Residentie Schoolstraat 41, een voor Vlaanderen uniek en kleinschalig project voor mensen met dementie, slaat aan. Vijf van de zeven assistentiehuisjes zijn bewoond. De buren helpen bij de animatie. Met Het Klaverblad is er nu ook een dagopvang voor niet-bewoners die zorg behoeven.

Op de foto: Schepen Nadine Wouters, vrijwilliger Marina De Kerf, Michiel Verhaegen van vzw Astor, Anne Oomens van Het Klaverblad en enkele gebruikers onder wie Sam Annys (links), Eddy De Kegel en echtgenote Betty in Het Klaverblad.


Wijnegem weer wat fietsvriendelijker

28 december 2018

Nieuw bestuur Wijnegem

In de laatste weken van 2018 werd Wijnegem nog een stukje fietsvriendelijker. Het fietspad op de Turnhoutsebaan (richting Wijnegem-centrum) ter hoogte van de Hippolyte Meeusstraat werd grondig aangepakt dankzij gedurfd beleid. Qua comfort en veiligheid voldoet het fietspad nu aan de nieuwe vereisten.

Op de planning staat ook het fietspad aan de ’s Gravenwezelsesteenweg tot aan de Broekstraat. Wat nu nog een smalle fietsstrook is, zal plaatsruimen voor een hagelnieuw, breed dubbelrichtingsfietspad.

Net als Durf!-schepen van mobiliteit Luc Monsieurs, wil politieke opvolger Tom Tachelet werk maken van een sterk mobiliteitsbeleid. Mobiliteit én leefbaarheid gaan immers hand in hand en staan hoog op de agenda van dorpspartij Durf! de komende jaren.

Heb jij ideeën voor een mobieler, veiliger én fietsvriendelijker Wijnegem? Laat het ons zeker weten via info@dorpspartijdurf.be, of  aan onze nieuwe Durf!-schepen van mobiliteit Tom Tachelet.


Dorpspartij durf! en Groen gaan zelfstandig naar de kiezer

14 maart 2018

dorpspartij durf Wijnegem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen Dorpspartij durf! en groen Wijnegem elk met een eigen lijst naar de kiezer gaan. Beide partijen geloven erin dat ze op deze manier een nog grotere groep mensen kunnen overtuigen van hun project. 

Zowel in 2006 als in 2012 kwam Groen in Wijnegem niet als zelfstandige partij op. Durf! bood onderdak voor een aantal Groen-kandidaten, zij kwamen op op de lijst van dorpspartij durf!. In 2012 gaven 1325 Wijnegemnaars, 21% van de stemgerechtigden, hun vertrouwen aan durf!.

Dorpspartij durf! en groen kiezen er nu voor om elk zelfstandig, met een eigen lijst van kandidaten, naar de kiezer te trekken. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat ze op deze manier hun potentieel aan kiezers maximaal kunnen benutten. Ze mikken erop om na de verkiezingen een nog beter resultaat te halen dan in 2012 vanuit de idee ‘1+1=3’.

Voor durf! betekent dit dat we ons nog meer dan vroeger kunnen richten op wat lokaal nodig is. Als enige lokale partij kunnen we functioneren zonder inmenging van Brusselse hoofdkwartieren.  Als dorpspartij steekt Durf! zijn energie in lokale dossiers en houden we ons niet bezig met partijpolitieke manouvers.

Wij  zijn blij dat ons verhaal aanspreekt. De afgelopen weken sloten nieuwe mensen zich aan bij ons lokale verhaal. We stellen deze mensen de volgende weken en maanden stelselmatig aan u voor. Ook zin om je lokaal te engageren, zonder partijpolitiek voor een bepaalde kleur te moeten kiezen ? Je bent welkom bij Dorpspartij durf! Wijnegem !


 

Tom Tachelet – 12 ideeën voor Wijnegem

2 maart 2018

Werken voor Wijnegem Tom Tachelet

Tom Tachelet is een gedreven en enthousiaste Wijnegemnaar. Tom sloot zich aan bij durf! om mee de toekomst van Wijnegem vorm te geven. Tom lanceerde een blogspot waarin hij elke maand een nieuw thema voor Wijnegem aansnijdt en ieders inbreng en ideeën verwacht. Een aanrader om te volgen !

http://werkenvoorwijnegem.blogspot.be/

 

Geslaagd openingsweekend ’t Gasthuis

4 september 2017

opening Gasthuis met schepen Tom Dijckmans’t Open Gasthuis draait … zoveel is zeker. Het (her)openingsweekend op 1, 2 en 3 september lokte een massa volk. We bereikten zowat alle lagen van de bevolking door een zeer divers programma.

Op zaterdag 2 september, om 11u, mocht schepen Tom Dijckmans (Durf!) het vernieuwde Gasthuis openen met een speech. Tom beklemtoonde de doelstelling om van ’t Gasthuis dé centrale ontmoetingsplaats van Wijnegem te maken. Met initiatieven als Wintergem, Zomergem, Vertelfeest, … en nu ook de vernieuwde bib en agora van ’t Gasthuis zijn we hier als bestuur in aan het slagen. De coalitiepartners Durf! en NVA hebben prima samengewerkt om dit Open Gasthuis te realiseren, een project waar vooraf lang niet iedereen in geloofde.

Het openingsweekend zelf was een staalkaart van wat er in de loop van het jaar in ’t Gasthuis gebeurt: heel wat eigen programmaties, afgewisseld met een sterk aanbod van de lokale verenigingen. De cultuurraad zette trouwens voor het eerst mee de schouders onder dit openingsweekend van het nieuwe culturele jaar.

Durf! is blij dat het Open Gasthuis gerealiseerd is en blijft aan de kar trekken om van ons gemeenschapscentrum een levendig huis te maken, waar iedereen welkom is om elkaar  te ontmoeten en een vleugje cultuur op te snuiven.

Zie ook : http://m.gva.be/cnt/bljau_03051942/open-gasthuis-draait-als-nooit-tevoren-en-kan-op-veel-bijval-rekenen (externe link)


Trajectcontrole Houtlaan

4 september 2017

Luc Monsieurs van dorpspartij Durf op ATVNa alweer een ernstig ongeval, ditmaal met dodelijke afloop, pleit Durf! er nogmaals voor om iets aan de snelheid op de Houtlaan te doen. We ijveren voor een trajectcontrole en, indien nodig, het verlagen van de snelheid van 90 naar 70km/u. Dit laatste zorgt bijkomend voor minder lawaaihinder voor omwonenden.

Luc Monsieurs legde dit mooi uit voor de ATV-camera’s :  http://www.nieuwsblad.be/


Wijnegem troeft Antwerpen af

24 november 2018

OCMW Wijnegem

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Nadine Wouters (Durf!) heeft samen met het team van het OCMW wijnegem keihard gewerkt aan dit dossier. Door het kwaliteitsvolle voorstel aan Schoten, heeft Wijnegem heel grote spelers zoals Zorgbedrijf Antwerpen, overtroefd.

 

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

2 september 2017

Dorpspartij Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Dorpspartij Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers. 

Liesbeth Homans, bevoegd Minister in de Vlaamse Regering houdt een financiële wortel voor om vrijwillige fusies tussen gemeenten te stimuleren. We vonden het onze plicht om deze piste te onderzoeken, maar merkten heel snel dat een fusie voor Wijnegem geen enkele meerwaarde biedt.  Niet met één van de aangrenzende dorpen en evenmin met ’t Stad.

Als enige echte Wijnegemse dorpspartij, kunnen wij, los van nationale partijbelangen, hierover een duidelijk standpunt innemen.

Durf! vindt dat we onze gemeentelijke identiteit moeten bewaren en een versterking van onze dienstverlening moeten zoeken via verdere gemeentelijke samenwerking rond specifieke thema’s, zoals veiligheid, personeel, mobiliteit, ruimtelijke ordening, aankoopbeleid, welzijn… Op die manier behouden we  maximaal controle over de belangen van en het beleid in Wijnegem.  Alles zelf blijven doen is onmogelijk, maar een vrijwillige fusie vormt hiervoor geen oplossing.

We vragen onze burgemeester en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden dus om het  informele en occasionele overleg met de burgemeesters van Borsbeek, Wommelgem, Schoten, Schilde en Antwerpen rond een eventuele fusie stop te zetten en samen verder in te zetten rond een verdere intergemeentelijke samenwerking. Met Durf! in het bestuur zetten we geen enkele stap naar vrijwillige fusie.

 

Stevige belastingsvermindering voor inwoners vanaf 2017

2 september 2017

belastingsvermindering Wijnegem

Dorpspartijdurf Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden. 

Het tarief van de personenbelasting wordt drastisch verlaagd, met maar liefst 21%. Het tarief daalt van 7% naar 5,5%. Hierdoor dalen de belastingen voor iedereen die werkt, van een pensioen geniet of een leefloon heeft aanzienlijk. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s.
Tegelijk verhoogt het tarief van de Onroerende Voorheffing met 14%. Dit tarief gaat van 1175 naar 1350 opcentiemen. Iedereen met een eigendom in Wijnegem zal dus iets meer betalen. Goed nieuws voor inwoners : voor een gemiddelde woning gaat dit over een bedrag van ongeveer 50 euro. Netto zal dus iedereen met een inkomen en een woning minder belastingen betalen. Huurders profiteren maximaal. Iemand met meerdere eigendommen zal meer betalen.
De extra inkomsten uit de OV worden voor 2/3de gedragen door het Wijnegem Shopping Center en enkele grote bedrijven. Ter compensatie valt de belasting op ‘drijfkracht’ weg en komen er geen bijkomende belastingen of retributies.
Durf! is fier dat we deze Wijnegemse Taks-Shift hebben bereikt. Belasting op arbeid wordt verlaagd, belasting op vermogen wordt verhoogd. Voor 80% van de inwoners zal dit leiden tot een effectieve belastingvermindering, terwijl de gemeente haar dienstverlening op peil kan houden.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.